Azken aldian, Ama Guadalupekoa Kultur Elkartearen inguruko zurrumurrua egon da, Batzordearekin edo Konpainiarekin nahastuz. Horregatik, beharrezkoa ikusi dugu erakunde hauen arteko harremana eta ezberdintasunak kontatzea.

Ama Guadalupekoa Konpainiaren Batzordea

Urtean zehar, irailaren 8tik aurrera, Hondarribiko Alardea osatzen duten Konpainiek eta Unitateek Alardearen beraren eta bere antolaketaren ondoriozko ekitaldi, bilera eta bestelako ekitaldietan jarduten dute. Edozein erabaki hartzeko eskatzen zaien bakoitzean Batzar Orokorrerako deialdia egitea eta bilera egitea ezinezkoa denez, konpainia askok norbaiten esku uztea edo konpainien batzordeak osatzea erabaki zuten.

Batzordeak konpainiaren sostengurako beharrezkoak diren kudeaketa-lanetan laguntzea du helburu, eta Hondarribiko Alardearekin zerikusia duten ekitaldi edo bileretan haiek instituzionalki ordezkatzea. Horrela, ekitaldi horien ondoren, Batzordeak landutako gaien eta hartutako erabakien berri emango die Konpainiako kide guztiei.

Ama Guadalupekoa Konpainiaren Batzordea 1995ean sortu zuten konpainiako kide boluntarioek, Pello Alza Amunarriz kapitainak proposatuta, konpainiarekin lotutako erabaki garrantzitsuak hartzen laguntzeko.

Batzordearen eginkizun nabarmenen artean, honako hauek nabarmendu behar dira:

  • Konpainiaren barne-antolaketa eta martxa ona.
  • Lantaldeen koordinazioa (armamentua, errolda, finantzarioa, etab.)
  • Konpainiaren barne-araudia egunean mantentzea, indarrean dagoen Hondarribiko Alardearen Ordenantzatik eratorritako arauen arabera.
  • Orain arte, kapitaina, kantinera eta banderaduna aukeratu dira.

Batzordeak bere kudeaketaren berri ematen du Konpainiaren urteko Batzarrean, urte bakoitzeko uztailaren 25ean.

Ama Guadalupekoa Kultur Elkartea

2000ko hamarkadaren erdialdean, Alardearen antolaketan eta garapenean jasotako eraso eta esku-sartze larrien ondorioz, Hondarribiko Herriak honako helburu nagusi honekin antolatzea erabaki zuen: Alardea babestea. Ekintza horren ondorioz, esparru legitimo eta juridiko bat sortu zen, konpainia bakoitzeko kultura-elkarteak, alardearen antolaketan ordezkaritza formalaren eta legalaren eskubideak gauzatu ahal izateko.

Gaur egun Hondarribiko Alardea osatzen duten konpainia eta unitate guztiak Kultur Elkarte legez eratzen dira. Kultur elkarteek erregistro orokor bat eta beren estatutuak izango dituzte, betiere Hondarribiko Alardearen Ordenantzan xedatutakoa errespetatuz.

Kultur Elkarteen helburua da Hondarribiko Alardearen benetako izaera tradizionala mantentzea, bere arrazoi historikoa zabaltzea eta Hondarribiko Hiriak gure ospakizunaren aurrean duen harrotasuna eta sentimendua ezagutaraztea.

Konpainia bakoitzeko kultura-elkartearen eskumenak honako hauek dira:

  • Ama Guadalupekoa konpainia legez ordezkatzea.
  • Ama Guadalupekoa konpainiako kideen eta lagunen errolda kudeatzea.

Ama Guadalupekoaren kasuan, Konpainiaren Batzordeak erabaki zuen Barne Araudiaren oinarriak eratzea, eta legezko forma eman zioten egungo Ama Guadalupekoa Konpainia Kultur Elkarteari. Azkenaldian, Kultur Elkartearen erregistroak eguneratu behar izan ditugu, irailaren 8an desfilatzeko baldintzak eguneratuta edukitzeko.