Ama Guadalupekoa Konpainiako Kantinera izateko, indarrean dagoen Hondarribiko Alardearen Ordenantzan zerrendatutako baldintzak betetzeaz gain, hautagaiak honako baldintza hauek bete behar ditu:

  • Urtean 20 urtetik irailaren 8an gehienez 28 urtera bitartekoa izatea.
  • Emakume ezkongabea izatea.
  • Hondarribian jaioa edo, halakorik ezean, hirian gutxienez 10 urteko gutxieneko bizilekua egiaztatua izatea. Hondarribiakoa ez bada, hirian gutxienez 10 urteko bizilekua egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa eskatu ahal izango zaio.

Oro har, Konpainiako edozein kidek hautagai gisa proposatu ahal izango du ondoren aipatutzen diren baldintzak betetzen diren kasuan:

  • Konpainiarekiko betebeharrak eta urteko azken bost (5) kuotak gutxienez egunean izatea.
  • Ama Guadalupekoa Konpainiarekin zuzeneko familia-lotura izatea (alaba, arreba, biloba edo alaba).
  • Aurreko Urteko Ohiko Batzar Orokorrera joan izatea.

Prozesu hau uztailaren 2tik 22ra bitartean irekita besterik ez da egongo.


Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Step 1 of 2

Kantinera / Cantinera

Izen abizenak / Nombre y apellidos
Jaiotze eguna / Fecha de nacimiento
Helbidea / Dirección
Click or drag a file to this area to upload.
(NANaren bi aldeen kopia behar dugu / Ambas caras del DNI son necesarias)