Gregorio Burgomaestre hautatu izanaren berri onak berekin dakar Ama Guadalupekoa konpainiako kapitain izateari uko egitea eta kapitain berri bat hautatzeko protokoloa aktibatzea, Barne Erregimeneko Araudian islatua dagoen moduan.

Horrenbestez, aipatutako Erregelamenduaren 5.4.1 eta 5.4.3.1 artikuluei jarraiki, Batzordeak Jose Maria Salaberria izendatu zuen joan den irailaren 14an Konpainiaren ordezkari gisa Aginteen Batzordean, bitarteko kapitain gisa.

Barne Araubideko Erregelamenduak egoera hauetarako adierazten duen bezala:

5.4.1. Berariaz uko egitea

Esanbidez uko eginez gero, kapitainak Batzordeari jakinarazi beharko dio, behar besteko denboraz, Batzorde hori Konpainiaren arduradun egin dadin, eta bilera batera deituko du lehenbailehen, kapitain berri bat proposatzeko.

5.4.3 eta 5.4.3.1

…maila handieneko tenienteak aldi baterako hartuko ditu bere gain konpainiako kapitainari esleitutako kudeaketa eta ordezkaritza eginkizunak.

5.4.3.1. Tenienteentzako maila-irizpideak

Maila-irizpide hau ezartzen da:

  1. Antzinatasun handiagoa karguan
  2. Antzinatasun handiagoa konpainian
  3. Zaharrena

Horrenbestez, Batzordeak kapitain berria hautatzeko protokoloa aktibatzen du, bere iritziz Konpainiaren ordezkaritza- eta aginte-irizpideak betetzen dituzten hautagaien artetik. Barne Araudiari jarraituz, Batzordeak proposatutako kapitain-hautagaia Urteko Batzarreko kideek berretsi behar dute.

Gogoratu nahi dugu, Barne Erregimeneko Araudiak kapitain-hautagaiak bereziki bete beharreko parametroak adierazten dituen arren, Batzordeak beste irizpide batzuk ere balioesten dituela, eta, beraz, Konpainiako edozein kide proposatu dezakeela kargurako.