2015KO BIGARREN ENTSEGUKO ARGAZKIAK / FOTOS DEL SEGUNDO ENSAYO 2015